Video

Chuyên đúc cánh quạt tàu biển, đúc bạc, ủng cối xay đá

cosoducanbinh@gmail.com

Đúc đồng An Bình

Đúc đồng An Bình

Xưởng đúc chân vịt An Bình

Xưởng đúc chân vịt An Bình

Làm nguội cánh quạt tàu biển trong qui trình đúc cánh quạt tàu biển

Làm nguội cánh quạt tàu biển trong qui trình đúc cánh quạt tàu biển

Đúc đồng chân vịt 4 cánh An Bình

Đúc đồng chân vịt 4 cánh An Bình

Map
Zalo
Hotline